Regulamin - Turniej Simracing - DigitalMotosport Challenge

Regulamin

 • 24 stycznia, 2022

1.   Wprowadzenie

Organizatorem turnieju jest Japko Sp. z o.o., ul Zielna 39, 00-108 Warszawa, KRS: 0000903722, NIP: 5252865110, REGON: 389117806. Zawody rozegrane są z użyciem gry Assetto Corsa Competizione i rozstrzygną się w pięciu etapach: trzy Fazy Challenger, Faza Speed Challenger oraz Faza Finałowa.

2.   Ogólne zasady

2.1. Odpowiedzialność za zapoznanie się z regulaminem

Każdy uczestnik biorący udział w zawodach oświadcza, że zapoznał się z regulaminem i zgadza się na jego przestrzeganie.

2.2. Ogólne zachowanie

Każdy uczestnik zawodów ma obowiązek zachowywać się w sposób uczciwy i profesjonalny. Nie jest akceptowalne zachowanie niesportowe, dyskryminujące czy w jakikolwiek inny sposób naruszające dobre imię uczestników i organizatorów mistrzostw.

2.3. Oszukiwanie

Zabronione jest używanie jakiegokolwiek zewnętrznego oprogramowania lub innego sposobu pozwalającego na zmienienie funkcji gry w celu zyskania sportowej przewagi nad konkurencją. Osoby używające wyżej wymienionych metod zostaną wykluczone z mistrzostw.

2.4. Decyzje podejmowane przez organizatorów

Decyzje podejmowane przez organizatorów są wiążące. Jeśli sytuacja nie została przewidziana przez regulamin, organizator mistrzostw ma prawo podjąć odpowiednie działania w celu jej wyjaśnienia, w tym nałożenie kar.

2.5. Wpisowe    

Każdy z uczestników ma obowiązek zapłacenia jednorazowej opłaty wpisowej w wysokości 160zł. Opłata upoważnia kierowcę do wzięcia udziału w zawodach i wykonania pierwszego, 30 minutowego przejazdu w Fazie Kwalifikacyjnej lub Fazie Ostatniej Szansy. Zawodnik nie musi ponownie wnosić opłaty wpisowej w przypadku chęci wzięcia udziału w innej fazie kwalifikacyjnej lub w fazie ostatniej szansy, ale nie będzie mu przysługiwał kolejny darmowy przejazd.

3.   Oświadczenie o wyrażeniu zgody

Każdy z uczestników mistrzostw wyraża zgodę na udostępnienie swojego imienia i nazwiska w relacji z zawodów, m.in. w postach mediów społecznościowych czy w transmisji na żywo. Zawodnicy zgadzają się również na pojawienie się we wszelkich materiałach foto i wideo zarejestrowanych w trakcie przebiegu mistrzostw.

4.   Zmiany w regulaminie i przedwczesne zakończenie/odwołanie zawodów

Organizator zawodów zachowuje prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie w dowolnym czasie, przedwczesnego zakończenia zawodów lub ich całkowitego odwołania bez podania przyczyny.

Organizator ma również prawo nałożyć karę sportową, zawiesić bądź wykluczyć z zawodów każdego uczestnika, który złamie zasady regulaminu.

5.   Format turnieju

5.1.                Faza Challenger

5.1.1.   Terminarz     

           

Faza Challenger podzielona jest na trzy części rozegrane w terminach:

 • Część 1: 21 stycznia – 21 lutego
 • Część 2: 22 lutego – 21 marca
 • Część 3: 22 marca – 7 kwietnia

WIELKI FINAŁ: 13 KWIETNIA

 

5.1.2.   Próba czasowa

Podczas trwania każdej Fazy Challenger zawodnik ma za zadanie ustanowić jak najlepszy czas pojedynczego okrążenia. Jedynie czasy uznawane za legalne przez oprogramowanie symulacyjne będą liczyły się w ostatecznej klasyfikacji, tj. zawodnik musi utrzymać się w limitach toru wyznaczonych prze grę.

Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania czasu uznanego przez grę, jeśli zawodnik znajdzie oczywistą lukę w systemie sędziowskim gry.

Kierowcy mają nieograniczoną ilość prób na ustanowienie swojego czasu okrążenia. Zaznacza się jednak, że uczestnik musi zapłacić za każdy kolejny przejazd (poza pierwszym uwzględnionym we wpisowym) według aktualnego cennika.

5.1.3.   Awans do Fazy Finałowej

Czterech zawodników legitymujących się najlepszymi czasami pojedynczych okrążeń po zakończeniu danej Fazy uzyska awans do Fazy Finałowej. Zaznacza się, że Ci zawodnicy nie będą mieli możliwości brania udziału w kolejnych Fazach Challenger lub Speed Challenger.

5.3.                Faza Finałowa

Do Fazy Finałowej dostanie się po czterech zawodników z każdej Fazy Challenger, w sumie 12 zawodników. Cała Faza Finałowa rozegrana zostanie w formacie próby czasowej, gdzie zawodnicy będą rywalizowali jeden po drugim o uzyskanie jak najlepszego czasu pojedynczego okrążenia Zwycięzca Fazy Finałowej ogłoszony zostanie mistrzem Digital Motorsports Challenge.

5.3.1.   Terminarz oraz format finału      

           

Faza Finałowa odbędzie się dnia 13 kwietnia.

 • Start zawodów 16:00 – sesja treningowa na symulatorze po 10 minut na zawodnika. Pierwszy zawodnik zacznie swoją 10-minutową sesję treningową około godziny 16:00. Wsiadając do symulatora turniejowego, około 16:15, do symulatora treningowego wsiada drugi zawodnik itd. 
 • Pierwsza runda 16:15 – 12 zawodników ma do dyspozycji 10 minut na ustanowienie jak najlepszego czasu pojedynczego okrążenia, do drugiej rundy awansuje sześciu zawodników z najlepszymi czasami pojedynczego okrążenia
 • Druga runda 19:20 – 6 zawodników ma do dyspozycji 10 minut na ustanowienie jak najlepszego czasu pojedynczego okrążenia
 • Wręczenie nagród: 21.00 – podsumowanie turnieju / party dla zawodników i dziennikarzy

6.   Ustawienia gry

 • Uszkodzenia: włączone
 • Zużycie paliwa: normalne
 • Zużycie opon: normalne
 • Ustawienia samochodu: dozwolona modyfikacja podczas Fazy Challenger i Speed Challenger, zabroniona modyfikacja domyślnych ustawień podczas Fazy Finałowej
 • Skrzynia biegów: manualna
 • Pomocnicza linia wyścigowa: wyłączona

Warunki pogodowe ustalone zostaną przez organizatora w dzień zawodów i będą niezmienne przez cały okres trwania rywalizacji na danym torze.

Samochód i tor, którym rywalizowali będą zawodnicy ogłaszane będą pierwszego dnia trwania danej fazy.

7.   Limity toru

Limity toru kontrolowane są przez grę. Organizator zastrzega sobie prawo do manualnego anulowania czasów okrążeń i nałożenia kar w przypadku nadużycia automatycznego systemu gry. Tor ograniczony jest przez białe linie i tarki (łącznie z nimi). Aby samochód był w obrębie toru, musi posiadać co najmniej dwie opony na tarce/białej linii/asfalcie. W przypadku zyskania czasu/pozycji w wyniku naruszenia limitów toru, zawodnik ma obowiązek oddać zyskaną przewagę. Kary za naruszenie limitów toru nałożone przez grę muszą być respektowane przez kierowcę, chyba że organizator zadecyduje inaczej.

8.   Zasady ścigania

8.1. Obrona pozycji

Broniący się zawodnik ma możliwość jednorazowej zmiany linii wyścigowej na prostej w celu obrony swojej pozycji. Po zmianie linii kierowca może wrócić na linię wyścigową pod warunkiem, że zostawi co najmniej szerokość samochodu od krawędzi toru.

8.2. Powrót na tor

W sytuacji, gdy zawodnik opuści tor wyścigowy w wyniku błędu lub wypadku, ma obowiązek upewnić się, że podczas powrotu na tor nie przeszkodzi innym kierowcom już na nim się znajdującym.

8.3. Zmienianie linii podczas hamowania

Zabronione jest zmienianie linii w celu obrony pozycji w strefie hamowania.

8.4. Obowiązek zostawienia miejsca dla przeciwnika

W sytuacji, gdy zawodnik atakujący zrówna się co najmniej swoimi przednimi kołami z tylnymi kołami zawodnika broniącego, obaj kierowcy mają obowiązek zostawić miejsce dla drugiego zawodnika przez cały okres trwania zakrętu. Samochód znajdujący się bliżej wierzchołka zakrętu ma obowiązek dojechania do wewnętrznej krawędzi toru podczas walki o pozycję, a samochód znajdujący się po zewnętrznej ma obowiązek użycia całej szerokości toru podczas wejścia i wyjścia z zakrętu.

8.5. Wężykowanie

Zabronione jest wielokrotne zmieniania linii podczas jazdy po prostej w celu zmylenia przeciwnika / zerwania tunelu aerodynamicznego.

8.6. Blokowanie

Zabroniona jest zmiana linii wyścigowej w reakcji na ruch zawodnika atakującego w celu fizycznego zablokowania możliwości ataku.

9.   System kar

Organizator zastrzega sobie możliwość nałożenia dowolnie wybranej przez siebie kary za naruszenie regulaminu, m.in.:

 • Anulowanie czasu okrążenia
 • Kara czasowa
 • Przejazd przez aleję serwisową / postój na stanowisku serwisowym
 • Przesunięcie na polach startowych
 • Wykluczenie z wyników
 • Zawieszenie
 • Dyskwalifikacja

Wszelkie kary nałożone przez grę muszą być respektowane przez kierowcę, chyba że zostanie inaczej poinformowane przez organizatorów zawodów.

10.       Nagrody

Mistrz Digital Motorsports Challenge otrzyma pełny symulator simracingowy. Specyfikacja symulatora to:

 • Kokpit Simlab P1-X
 • Baza kierownicy Fanatec DD1
 • Koło kierownicy Fanatec Porsche 911 GT3
 • Pedały Fanatec V3
 • Monitor ElectriQ 49 cali 120Hz
 • Komputer PC

Dodatkowe nagrody to: Konsole XBOX, oraz wiele mniejszych nagród, ogłaszanych w komunikacji.